Festival info

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

LenteLive!, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden op locatie.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, tenzij de organisatie anders heeft aangegeven.

Op het evenemententerrein zijn lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Lentelive! is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto/fiets. Bij vermoeden van onjuist gebruik Lockers behoud de organisatie zich het voorrecht om deze te controleren en bij aantreffen van verboden zaken de gebruiker van het terrein te verwijderen.

Op het festivalterrein is een  EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor medische aangelegenheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis) dieren, voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten of uitingen, slag, steek, vuur of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen. Het is verboden handel te drijven op en rondom het evenement terrein zonder toestemming van de organisatie.

De vrijdagavond is voor 18+. Voor de overige dagen Lentelive! geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt wanneer hier om wordt gevraagd, word je mogelijk geweigerd tot het evenement.

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Eten bij de snackwagens kunnen met contant geld betaald worden. Hier worden geen munten aangenomen.

Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor deze editie geldig (jaartal) en zijn derhalve niet inwisselbaar.

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Om toegang te krijgen tot Lentelive! dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar bij de op de website aangegeven verkoopadressen en aan de kassa (indien nog beschikbaar).

Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen.

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden allereerst gewaarschuwd, bij een tweede constatering van het terrein verwijderd.

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden.

Lentelive! is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.